Sailing Management International is in 2001 opgericht door Edwin Lodder. Na jarenlange ervaring als vrijwilliger op het gebied van wedstrijdorganisatie/wedstrijdleiding en zijn professionele achtergrond als projectmanager en manager in de Civiele Techniek en de IT-wereld heeft hij besloten om de organisatie en begeleiding van zeilevenementen professioneel te gaan ondersteunen.

"Ik zag steeds meer grote evenementen waarvoor het steeds lastiger werd om als vrijwilligersteam een evenement goed te kunnen blijven organiseren en waarvoor het steeds moeilijker wordt om de benodigde sponsorgelden bijeen te brengen en aan de wensen van de sponsors te kunnen voldoen. De belangen worden steeds groter en de druk op de vrijwilligers neemt toe. Door werkzaamheden uit handen te kunnen nemen, kunnen de vrijwilligers zich weer meer bezig houden met de werkzaamheden die zij echt leuk vinden en waar ze goed in zijn, nl het feitelijk regelen van de wedstrijden.”

SMI richt zich volledig op het organiseren en begeleiden van zeilevenementen en is daarmee een van de weinige bureau's in Nederland dat zich daar 100% mee bezig houdt. De missie van SMI is: "Het op een hoger niveau brengen van zeilevenementen en de brede promotie van het wedstrijdzeilen, hetgeen moet leiden tot meer media-aandacht, meer publiek, meer sponsors en meer nieuwe wedstrijdzeilers”.

Doordat SMI nauw samenwerkt met gespecialiseerde partners, ieder met expertise in verschillende disciplines, zoals PR/Media, Fotografie, Televisie, ICT etc. is professionele dienstverlening geen doelstelling, maar een basisprincipe.

De kerntaken zijn: organiseren van evenementen, begeleiding van evenementen, opstellen en uitvoeren van PR en Sponsorplannen, werven en begeleiden van sponsors.