Diensten  Sponsoring

Vrijwel alle evenementen hebben naast inschrijfgelden ook inkomsten uit sponsoring nodig om een evenement goed te kunnen organiseren.

Afhankelijk van de omvang van de benodigde sponsorgelden is het voor iedere organisatie van belang helder te hebben wat de consequenties van sponsoring zijn, welke tegenprestaties de organisatie kan leveren en wat reŽle sponsorbijdragen zijn passend binnen het evenement.

SMI begeleidt organisaties op het gebied van sponsoring, stelt sponsorbeleidsplannen op, maakt sponsorproposities en kan desgewenst ook concreet op zoek gaan naar mogelijke sponsors. Tevens kan SMI de sponsors binnen het evenement begeleiden, zodat de complete invulling van de sponsorbijdragen en tegenprestaties goed zal plaatsvinden.