Diensten  Ondersteuning

De meeste evenementen worden georganiseerd door verenigingen en klassenorganisaties met veel vrijwilligers. Met het succes van een evenement groeit over het algemeen ook de werkdruk en komen er steeds meer ôrandverschijnselenö op tafel die van belang zijn om het evenement succesvol te laten verlopen. PR en Sponsoring worden steeds belangrijker en vragen steeds meer tijd; de algemene co÷rdinatie wordt steeds meer een dagtaak.

Kortom vaak ontstaat dan het moment dat er professionele ondersteuning nodig is om een aantal veel tijdvragende taken bij de vrijwilligers weg te kunnen nemen en om de toenemende gewenste professionaliteit te kunnen leveren.

SMI kan organisaties ondersteunen m.b.t. co÷rdinatie en het uitvoeren van deeltaken.